Quét sơn lại Trường Trung học cơ sở Hải Trạch

Được sự hỗ trợ của gia đình chủ đầu tư công trình, Sau gần 1 tuần làm việc đến nay công việc quét sơn lại Trường Trung học cơ sở Hải Trạch đã hoàn thiện, ngôi   trường khang trang giờ như được thay áo mới, sẳn sàng chuẩn bị đón các em học sinh vào năm học mới.

Trường Trung học cơ sở Hải Trạch

No comments: