Thầy chùa đi 1 bước lạy 1 lạy đã tới Lý Hòa

Đi một bước, lạy một lạy. Nhà sư Thích Tâm Mẫn vừa phát nguyện lạy hành hương từ TP.HCM đi Yên Tử (Quảng Ninh) bằng hình thức “nhất bộ nhất bái” (bước một bước, lạy một lạy) theo quốc lộ thực, hiện nghi thức tôn giáo này nhằm cầu an cho mọi người bình an…

(Rất đông bà con đến xem)

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.