Tiếp tục giải phóng mặt bằng để xây dựng Chùa Lý Hòa

Sáng nay 7h ngày 23 tháng 11 năm 2011, Theo trình tự thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng để xây dựng Chùa Lý Hòa, Đại diện UBND xã tiến hành làm việc với một số hộ gia đình quanh  khu vực Chùa  để ký kết văn bản thống nhất giải phóng mặt bằng khuôn viên chuẩn bị cho chủ đầu tư hoàn thiện xây dựng Chùa.


( Chùa Lý Hòa đang thi công)

No comments: