Lịch thi đấu giải bóng đá nam xã Hải Trạch

Nhân dịp chào mừng cách mạng tháng 8 , Quốc khánh 2-9 , 65 năm thành lập chi bộ Quý Hòa và năm Thanh Niên  2011. BCH xã Đoàn Hải Trạch tổ chức giải đấu bóng đá nam.
Lịch thi đấu cụ thể như sau:

TT
Thời gian
Đội
Ghi chú
1
Sáng 25/8
QLIA & Tân Lý

2
Chiều 25/8
Trung Hòa & Nội Hải

Thượng Hòa & Nội Hòa
3
Sáng 26/8
QLIA & Thượng Hòa

4
Chiều 26/8
Nội Hải & Ngoại Hòa

Tân Lý  & Nội Hòa
5
Sáng 27/8
QLIA & Nội Hòa

6
Chiều 27/8
Trung Hòa & Ngoại Hòa

Tân Lý & Thượng Hòa
7
Chiều 29/8
BK1: Nhất A & Nhì B

BK2 : Nhất B & Nhì A
8
Chiều 31/8
Trận 3 & 4

Chung kết

Thời gian thi đấu : Sáng bắt đầu lúc 8h
                          : Chiều bắt đầu 14h30 phút

No comments: