Lịch công tác tuần 34

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 34  THÁNG 8 NĂM 2011

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     22.8.11
Trang
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Trang

Lựu Phương                  


3         23.8.11
Phương
Thuân
Thuân
Lựu
Thuân
Phương

Trang


4         24.8.11
Thuân
Phong
Thuân
Lựu
Thuân
Phượng Phong
Phương   Trang        


5        25.8.11
Phong
Lựu
Thuân
Lựu
Trang
Phượng Phong
Thuân Phượng (bt7)

6       26.8.11
Phượng
Trang
Thuân
Lựu
Trang
Phượng Phương
Phong


7         27.8.11
Lựu
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Phượng Thuân Hoa Phong Trang

Cn      28.8.11
Trang
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phong
Lựu Thuân Hoa Phương PhượngCÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
Cập nhật ghi chép sổ sách các chương trinh y tế
Báo cáo tháng 8/2011
       Ghi chú
2
23.8.11 Tiêm VNNB( Phượng Nguyệt Hiền)
Phân công lịch làm cỏ vườn thuốc nam. Phượng chuẩn bị bài TCMR tập huấn vào tuần sau.
3
24.8.11 Lựu Tập Huấn HIV
4
24.8.11 Bs Thuân và 3 YTTB tập huấn CT Lao (UBX)
5
25.8.11 nộp báo cáo tháng
6

7

Cn

TRƯỞNG TRẠM                                                                             NGƯỜI LÊN LỊCH
In bài này

No comments: