Lớp tập huấn truyền thông phòng, chống lao cho cán bộ, hội viên nông dân


Hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2011, Hội nông dân xã phối hợp với Ban quản lý tiểu dự án quỹ toàn cầu phòng, chống lao – Hội nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống lao cho các cán bộ, hội viên nông dân. 
Tham dự với lớp tập huấn có các đ/c Giảng viên chuyên khoa lao Tỉnh Quảng Bình, các đ/c Huyện hội nông dân Huyện Bố Trạch, các đ/c thay mặt cho Đảng ủy, HĐND, UBND và TYT xã cùng  80 hội viên, BCH hội nông dân xã Hải Trạch tham dự.


Mục đích tập huấn nhằm tăng cường những kiến thức về phòng, chống lao, đặc biệt tại những địa bàn đang có bệnh nhân lao; nâng cao kỹ năng truyền thông về phòng, chống lao tại cộng đồng, giảm thiểu sự lây lan bệnh lao, xóa bỏ kỳ thị của cộng đồng với người bệnh, góp phần ổn định kinh tế- xã hội.
Các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Tình hình bệnh lao ở Việt Nam,  trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Huyện Bố Trạch, phương hướng nhiệm vụ về công tác
phòng, chống lao  giai đoạn 2011-2015; nâng cao nhận thức và kỹ năng truyền thông cho cán bộ, hội viên nông dân; kỹ năng tư vấn giúp đỡ để nông dân tự giác chuyển đổi hành vi, thói quen để phát hiện sớm người nghi mắc lao; hướng dẫn chi hội “Nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao, tư vấn, hỗ trợ người mắc lao điều trị theo DOTS”; nhiệm vụ của các cấp hội đối với công tác phòng, chống lao để đạt mục tiêu của dự án quỹ toàn cầu vòng trong giai đoạn 2011-2015.

No comments: