Biên bản kiểm nhận thuốc...

1 comment:

Unknown said...

Dùng unikey convert sang, chính xác tuyệt đối, à đưa blog của bác vào lyhoa.net rồi nhé!
Thích mẫu blog kiểu này không?
http://minhtriqb.blogspot.com/BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.