Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020

- Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 (xem tại đây)

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế-Bộ Tài chính : Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 
 +TTLT 04.doc (49664 Byte)
 * TTLT 04-kem.xls (151040 Byte)

- Công văn 2210/BYT-KH-TC hướng dẫn Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế  Xem tại đây 


No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.