HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CẤP CỨU TAI BIẾN SẢN KHOA

Thông tư - Hướng dẫn các hoạt động liên quanđến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại  trú
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CẤP CỨU TAI BIẾN SẢN KHOA
In ra


BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.