Lịch công tác tuần 36

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 36 THÁNG 09 NĂM 2011

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
5.9.011
Phượng
Lựu
Lựu
Lựu
Lựu
Phượng

Phong, Trang
Phương

3
6.9.011
Lựu
Phương
Lựu
Lựu
Lựu
Phương
Phong

Phượng
Trang(bù lễ)

4
7.9.011
Trang
Phượng
Lựu
Trang
Trang
Phong
Phương
Lựu
Phượng(bù lễ)

5
8.9.011
Pương
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phương
Trang
Lựu(bù t7)

6
9.9.011
Thuân
Phượng
Thuân
Lựu
Thuân
Phong
Phượng
Phương


7
10.9.011
Phong
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phong
Thuân, Lựu, Hoa
Phượng, Phương

Cn
11.9.011
Phượng
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phong, Lựu, Hoa
Phương, TrangCÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

       Ghi chú
2
8.9.011 Phong vào M, N, HA
Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch
3
Kiểm tra ATLTTP ( Bs Thuân)
4
9.9.011 Trang hoàn thiện hồ sơ BA
9.9.011 Phượng liên hệ nhà trường tiêm AT
5
Vệ sinh TYT ( Toàn trạm)
Đ/c Lựu lên kế hoạch khám SK cho học sinh
6
Chăm sóc vườn thuốc nam ( Toàn trạm)
7

Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                                             NGƯỜI LÊN LỊCH
In bài này

No comments: