Mắt còn tốt


Mắt còn tốtHai vợ chồng già nói chuyện với nhau:
- Anh vẫn chơi golf tốt chứ, Jack?
- Anh đánh vẫn tốt nhưng mắt đã kém quá rồi, nên không biết quả bóng nó lăn đi đâu.
- Thì anh đã 75 tuổi rồi còn gì! Sao anh không rủ anh Scott của em đi chơi cùng với?


http://www.truyencuoi.vn

No comments: