Thông báo - Tiêm phòng bệnh Viêm não Nhật BảnThực hiện theo lịch tiêm chủng mở rộng về tiêm phòng bệnh Viêm Não Nhật Bản năm 2011 Tram Y tế Hải Trạch thông báo cho các gia đình có trẻ sinh từ ngày 20 tháng 04 năm 2008 đến 20 tháng 08 năm 2009, đưa các cháu đến Trạm Y tế để tiêm phòng bệnh Viêm Não Nhật Bản.
Thời gian 1 ngày : Ngày 27 tháng 9 năm 2011.(Theo giờ hành chính)
Địa điểm : Tại Trạm Y Tế Hải Trạch

In