THÔNG BÁO

UBND XÃ HẢI TRẠCH THÔNG BÁO
“V/v triển khai phòng chống lụt bão, cơn bão số 4”

-         Căn cứ chỉ thị của Ban phòng chống lụt bão Tỉnh Quảng Bình
-         Căn cứ công văn chỉ đạo của UBND Huyện Bố Trạch
-         Căn cứ tình hình thực tế cơn bão số 4
Ban phòng chống lụt bão xã hải Trạch thông báo cho tất cả tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và toàn thể Nhân dân cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
-         Cấp ủy, Chính quyền các thôn; Kịp thời kiểm tra và thông báo cho các tàu thuyền đang đánh bắt trên biển về nơi trú ẩn an toàn.
-         Kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân ở nơi xung yếu chống, néo nhà cửa và các tài sản, công cụ sản xuất khác.
-         Có kế hoạch di dời dân ở vùng dễ bị sạt lở nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho Nhân dân
-         Các Trường học, Trạm y tế, Ban quản lý chợ cần có kế hoạch phòng chống lũ lụt, kê gác tài sản, tài lệu nơi cao ráo. Tổ chức trực ban 24/24 h để thông báo kịp thời về Ban phòng chống bão lụt xã để có kế hoạch ứng cứu.
-         Các hộ kinh doanh buôn bán ở chợ và bà con nhân dân chủ động phương án bảo vệ tài sản và phương tiện làm ăn buôn bán.
-         Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khi có lụt bão đổ bộ trên địa bàn, Mọi thông tin liên hệ về UBND xã Hải Trạch.


In

No comments: