Sông Lý chiều thu        Bóng chiều nắng đã ra khơi

Để vầng tím biếc thỏa thơi trãi mình

        Cầu vòng soi bóng lặng thinh

Sao trời rơi xuống rập rình pháo hoa


        Một mình đứng ngắm sông xa

Thời đang trai trẻ đã qua tháng ngày

        Đò ai nhẹ mái đôi tay

Hướng phương xa, nỗi say ai lửng lờ

        Chiều thu sông Lý mộng mơ

Nghe man mác cả cánh cò lạc đôi


                                              8-2006
                                    Phạm Văn Phường  


In ra