Thơ - Quê tôi & LÝ mà HÒA

Quê tôi

        Lý hòa phố biển quê tôi
Lao xao bờ cát , xanh ngời biển xanh
        Vắt mình cầu lượn qua sông
Đón đưa bao khách ân tình qua đây       
        Dẫu xa gốc biển chân mây
Trăm quê vẫn nhớ đắm say lòng ngườiLÝ mà HÒA         

        Ô hay! Lý thật mà Hòa
Từ lâu đã có sinh ra thuở nào
        Bởi mẹ cha buổi “Hồng mao”
Dẫu khi hờn giận vẫn bao dung người
        Có giận nhau Lý mười mươi
Quê ta vẫn thấy ngàn người Hòa chung

                                                      6-2010
                                                Hồ Khắc Hiền
Chùa Lý Hòa đang xây dựng


In ra