Video mới Làng Lý Hòa có chỉnh lý bổ sung

Video này do bác Phan Hải cung cấp. Do dung lượng đĩa DVD quá lớn khi tải lên YuTube không chấp nhận , còn chuyển đổi định dạng file thì hình ảnh không được nét nên chia làm 2 phần (phần đầu chủ yếu giới thệu về đất và người Lý Hòa, phần 2 chủ yếu ca nhạc)In