Chắt lộc tình đời

Ngày sinh con, nước ta còn bóng giặc
Dân khổ nghèo áo mặc chẳng ấm thân
Bao năm tháng Mẹ tảo tần rau cháo
Biển Lý hòa thưở ấy mịt mờ sao

Dạo ấy xa trường
Các con mỗi người đi một phương
Theo con tàu qua nhiều ga lẻ
Xa Mẹ hiền trăm nhớ ngàn thương

Ngày ra đi dù có lắm bạn đường
Lắm người chung thủy với văn chương
Vẫn canh cánh tình quê hương nhớ Mẹ
Nhớ hình hài Mẹ đã in sâu
Đã khắc vào lòng con cái tuổi nhỏ ban đầu
Nhớ Mẹ như ngọn gió nồm thao thức những canh
                                                           thâu
Nhớ một câu ca gọi người dân biển
Nhớ Mẹ hiền rơi lệ ngày triễn con đi
Mẹ ơi !đường dài gian truân
Ba mươi xuân chóng thật
Cái thời gian con của mẹ xa nhà
Nay trên đầu đã điểm bạc sương hoa
Chắt lộc tình đời năm tháng rộn câu ca
Giờ các con về đây thấy lòng phấn chấn
Sông vẫn xanh
                 Cát vẫn trắng
                                 Sóng vẫn vỗ lao xao
Ngọn gió nồm vẫn mát lành
Như biển cả thuở nào
Vẫn ru những con thuyền
Một sắc biếc ca dao

Con lại gặp những người bạn đờihuở trước
Gặp những em thơ vui bước tới trường
Gặp những mái đầu bạc phong sương
Cùng chúng con những đêm vui tuổi trẻ

Mẹ ơi! Biển sáng,
Khơi xa mở rộng cánh buồm
Cảm ơn Mẹ,thắm sắc hương
Cho Lý hòa những ngày ấy
Mẹ đã ru con bằng những câu mái đẩy quê nhà
Cho con chí lớn dầm dãi xông pha
Trọn Hiếu Nghĩa với Lý hòa
Trọn quê Mẹ Cha đấtTổ

Cảm ơn mảnh đất quê hương
Có nhiều người con ngã xuống
Cho câu ca lắng động tình đời
Cho , cho ngọn gió nồm biển Lý bốn mùa mát thổi
Cho và cho trọn đầy tiếng hát
Biển Lý rộn chao nôi

                                      Xuân Mậu Thìn 1988
                                              Hồ Đình Ty 

In ra