Chiều trong thơ anh

(Tặng anh Đoàn Minh Từ-tác giả bài thơ: “Nếu như”
        Trong tập văn hóa nghệ thuật Bố trạch 2008)

Chiều trong thơ anh

Sao buồn đến thế

Con thuyền dâu bể

Ngược dòng thời gian

              
Buồn trong thơ anh

Dễ thương là thế

Thuyền tình dâu, rễ

Ngược về giòng Son

Không có chớp bể

Chẵng thấy mưa nguồn

Mà thuyền về bến

Nhập nhòe hoàng hôn


Chiều trong thơ buồn

Có gió đại ngàn

Cản lời thiên cổ

Để hoa tím nở

Trong chiều chơi vơi

                                            
Em ở lại Phong nha

Để hồn theo thi sĩ

Để buồn vơi nỗi nhớ

Thổn thức hoài trong ta

                             20-11-2010
                           Ngô Văn  Thỉ


In ra