Khởi công xây dựng thêm phòng học Trường Tiểu học cơ sở Hải Trạch

Nhân dịp chào mừng ngày 20/11/2011. Sáng ngày 19/11/2011 Trường Tiểu Học cơ sở Hải Trạch làm lễ động thổ xây dựng thêm 1 phòng học. Nguồn vốn từ nhà nước và nhân dân cùng làm  khoảng 80 triệu đồng.
Với sự giúp đỡ của ngành cấp trên, và của chính quyền nhân dân xã Hải Trạch, hy vọng Trường Tiểu học cơ sở Hải Trạch sớm đạt chuẩn giai đoạn IIThầy Hiệu trưởng đặt viên đá đầu tiên

T/M Hội Cha mẹ học sinh tham gia lễ khởi công

Tổ trưởng tổ thợ


Xe chở vật liệu

In ra