Mang nửa tên quê

  ( Tặng bạn Phan Hải)

       Anh như con sóng hướng bờ
Tên anh mang nửa tên quê hương mình
       Nửa đời sương gió mưu sinh
Hồn quê căn cánh, nghĩa tình đầy vơi
       Bao năm lam lũ đất người
Hôm nay thành đạt thảnh thơi tình nhà
       Thương quê Hải trạch Lý hòa
Dốc lòng anh góp chẵng hề tính toan
       Điện đường, trường trạm anh chăm
Đền ơn đáp nghĩa tâm linh vẹn toàn
       Biển vui sóng hát rì rầm
Tên quê gắn với tên anh đời đời

                                                                     Đêm mồng 3 tết Qúy Sữu-2009
                                                                                Hồ Ngọc Dũng


In ra