Một số hình ảnh và video Chùa Lý Hòa đang xây dựngNhà đặt trốngNhà  đặt chiêng


Dãy nhà ở dành cho nhà sư ở

Cổng hậu