Một số hình ảnh và video Chùa Lý Hòa đang xây dựngNhà đặt trốngNhà  đặt chiêng


Dãy nhà ở dành cho nhà sư ở

Cổng hậu


BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.