Thu về

Nghe thu về em có biết không ?

Đất lặng im mà trời vẫn thức

Trong suy tư sâu thẳm vô cùng

Để ai buồn bao nỗi nhớ mong

Nơi lộng gió mái trường trong nắng


Cứ mỗi mùa đếm lá thu rơi

Như anh đếm tháng ngày chất chứa

Có gì xao xuyến em ơi'

Ai bảo xa mà cứ níu chân ta

Đất Nhân Hồng níu chân anh ở lại

Có gì em tháng ngày gọi mãi

Trời vẫn xanh và mắt em xanh

Có mà không để lòng anh trống trãi

Chiếc lá rơi đến mãi khôn cùng…

                                                         Mùa xuân năm 2007
                                                            Hồ Gia Khương

In ra