Hải Trạch - Thực hiện đề án 52

Ngày 09 tháng 04 năm 2009 Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 – 2020. Với mục tiêu tổng quát là Kiểm soát quy mô dân số và chất lượng dân số các vùng biển, đảo và ven biển, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.


Bs Nguyễn Tất Thắng đang chỉnh máy nội soi cổ tử cung
Theo thời gian thực hiện của đề án 52, giai đoạn I (từ năm 2009 đến năm 2015)  phấn đấu đạt mức sinh thay thế trong toàn vùng; nâng cao chất lượng dân số; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng thông tin quản lý về dân số và kế hoạch hóa gia đình; thí điểm và nhân rộng một số loại hình, mô hình; tổ chức các hoạt động hỗ trợ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Bàn kê đơn thuốc
Hải Trạch là 1 trong 9  xã, phường của Huyện Bố Trạch mang tính đặc thù (loại 1) thuộc địa bàn Đề án 52, dân số hơn 10 ngàn người , diện tích đất chưa đầy 2 km². Trước khi chưa có đề án 52 tỷ lệ sinh còn khá cao > 1,3%, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn khá cao, việc vận động thực hiện biện pháp kế hoạch hóa còn khó khăn. Từ khi có đề án 52 đến nay chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ngày càng nâng cao, ý thức về sinh đẻ có kế hoạch của người dân được nâng lên rõ rệt.
Để phấn đấu đạt chỉ tiêu của đề án đề ra, ngày 7 tháng 12 năm 2011 Trung Tâm Dân Số phối hợp với Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Huyện Bố Trạch, Ban DSKHHGĐ và Trạm Y Tế Hải Trạch tổ chức khám phụ khoa, kết hợp chẩn đoán sự phát triển của thai nhi và phát hiện bệnh tật cho phụ nữ mang thai  phụ nữ có chồng 
Chị em phụ nữ tập trung để khám
Đây là một hành động việc làm mang ý nghĩa thiết thực để thực hiện mục tiêu của UBND Tỉnh Quảng Bình "Hàng năm giảm khoảng 3 - 5% tỷ lệ trẻ em tại các vùng dự án bị dị dạng, dị tật và thiểu năng trí tuệ do rối loạn chuyển hóa và do di truyền; cung cấp kịp thời thông tin, số liệu đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình".

Chị em sau khám xong đến nhận thuốc cấp miễn phí
Qua đợt khám lần này, có một số chị em bị bệnh lý đã được tham khám điều trị kịp thời, Hy vọng  trong thời gian sắp đến chất lượng dân số của xã hải Trạch ngày càng được cải thiện và nâng cao.