Lý Hòa - Bắt băng nhóm trộm cắp vặt

lý hòa
 Nhờ sự giúp đỡ của Công an Huyện Bố Trạch, Công An xã Hải Trạch đã bắt được một nhóm đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng chuyên ăn cắp vặt trong thời gian gần đây trên địa bàn Lý HòaHải Trạch. Hiện tại Công An xã và CA Huyện  đã tiệu tập  4 đối tượng ăn trộm và 1 đối tượng tiêu thụ tài sản ăn trộm đến tụ sở để điều tra về hành vi trộm cắp, số vụ trộm cắp, số tài sản chúng lấy được và những người tiêu thụ tài sản của chúng do ăn trộm mà có. (Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập vấn đề này trên trang lyhoa.vn)


lý hòa/Dụng cụ bọn trộm cắp được thu giữ tại CA xã Hải Trạch

lý hòa

lý hòa

lý hòa
/Cán bộ đang điều tra đối tượng

Không có nhận xét nào: