Chúc mừng các đội tuyển học sinh giỏi


BBT lyhoa.vn xin chúc mừng đội tuyển thi olympic tiếng anh trên mạng của trường THCS Hải Trạch đã vượt qua vòng 20 tổ chức tại huyện Bố Trạch và đội  tuyển môn Địa Lý. Kết quả em Hồ Thị Nhãn đạt số điểm 290/300, em Phạm Thị Nga đạt số điểm 280/300 và em Đoàn Nguyễn Bảo Hà được tuyển chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Địa Lý. Hai em Nhãn và Nga sẻ tiếp tục các vòng tự luyện 21 đến 24.
Vòng thi chính thức cấp Tỉnh ( vòng 25) sẻ được tổ chức cùng thời điểm trên toàn quốc vào ngày 24/03/2012. Em Hà sẻ được học bồi dưỡng tại Trường THCS Quách Xuân Kỳ trước khi đi thi tỉnh.
Liên hệ với Admin

No comments: