Hình ảnh tiến độ xây dựng Chùa và Trường Mầm Non Lý Hòa

Hình ảnh tiến độ thi công Chùa và Trường Mầm Non Lý Hòa đến ngày 11/02/2012
Hình ảnh sẽ được tiếp tục cập nhật


Hình chụp chiều ngày 13 tháng 02 năm 2012Hình ảnh cập nhật ngày 15 tháng 02 năm 2012
Hình ảnh cập nhật ngày 17 tháng 02 năm 2012


Cập nhật ngày 20/02/2012
Hình ảnh cập nhật ngày 29.2.2012
Hình ảnh cập nhật ngày 4/3/2012


Hình ảnh cập nhật ngày 19 tháng 3 năm 2012Nhà ông Vo chuẩn bị tháo dỡ để xây mới Chùa Lý Hòa đang xây dựng
Cập nhật ngày 6/4/2012
Nhà ông Vo
 Cổng Chùa đang tiến hành xây
Liên hệ với Admin 

Không có nhận xét nào: