HUDA ĐẬM TÌNH MIỀN TRUNG

Ngày 24 tháng 5 năm 2016, công ty HUDA tổ chức tài trợ cho các hộ ngư dân gặp khó khăn do ảnh hưởng cá chết hàng loạt. Tham gia lễ trao quà có đại diện MTTQVN xã, đại diện Công ty HUDA và các hộ gia đình được bình xét. Số quà được phát đều cho 400 hộ mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng.
Sau đây một số hình ảnh BBT ghi hình được