THÁNG BA VỀ

Tháng ba về, mực cá có nhiều không
Hay Fo Mo Sa cuồng ngông gây ô nhiểm
Thương cho bọ, vươn khơi xa tìm kiếm
Để Trung Quốc cướp lưới đâm chìm

Ở xứ người con thắt ruột héo tim
Chẳng biết giờ biển có trong như trước
Bọ mạ ơi, răng con yên tâm được
Giặc biển đông cứ từng bước đè đầu

Nhớ ngày nào cha con mình đi câu
Bằng thủ công mà đầy khoang, đầy rổ
Sao hôm nay hiện đại bằng máy nổ
Tàu vươn xa gặp đau khổ đắng lòng

Tháng ba về quê ta có vui không
Tố táp lốc giông, bọ ơi cẩn thận
Ở xứ người, con luôn luôn cầu khấn
Tháng ba về mang đến những niềm vui


Hồ Nôốc


Không có nhận xét nào: