ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 QŨY TÍNH DỤNG XÃ HẢI TRẠCH


    Dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp vừa linh hoạt vừa thiết thực, kịp thời của HĐQT của Giám đốc và sự tích cực của cán bộ chuyên môn. Năm 2017 QTDND Hải Trạch đã hoạt động an toàn, hiệu quả, đạt được sự tăng trưởng về nguồn vốn, dư nợ tín dụng, lợi nhuận hoạt động và số lượng thành viên.
       Năm 2017 QTDND Hải Trạch đã kết nạp thêm 373 thành viên, đưa tổng số thành viên đến ngày 31/12/2017 đạt 819 thành viên, tăng 83,6%  so với năm 2016. Thành viên QTD 100% thành viên là cá nhân đại diện cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Hải Trạch và Đức Trạch.

Trong đó:   - Thành viên trên địa bàn Hải Trạch:  661 TV
                    - Thành viên trên địa bàn Đức Trạch: 158 TV
2. Công tác phát triển nguồn vốn:
Bằng nhiều nổ lực và biện pháp tích cực nhằm cơ cấu lại tỷ trọng nguồn vốn theo hướng chủ động nguồn vốn từ nguồn tiền nhàn rỗi trong hệ thống thành viên và dân cư, chú trọng phát triển nguồn vốn điều lệ, vốn tự có từ các quỹ đươc trích lập hằng năm để tăng năng lực hoạt động, đảm bảo an toàn thanh khoản trong hoạt động.

Tổng nguồn vốn hoạt động tính đến 31/12/2017 của QTDND Hải Trạch đạt 32.408tr đồng, tăng so với năm 2016 12.796tr đồng, tăng trưởng 65.2%. Trong đó;
- Vốn điều lệ và các quỹ: Đến 31/12/2017 vốn điều lệ và các quỹ đạt 1.609trđ tăng 217trđ, tăng trưởng 16.3% so với năm 2016. Trong đó chủ yếu tăng từ nguồn vốn góp thường xuyên và từ trích lập các quỹ.
- Vốn huy động: Nguồn vốn huy động tại địa bàn luôn được QTDND coi là nhiệm vụ được đặt lên vị trí hàng đầu trong các nội dung hoạt động của mình nhằm chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn, nhất là đảm bảo nhu cầu chi trả và sử dụng cho vay thành viên. Do đó, trong năm 2017 bằng nhiều chính sách, sản phẩm linh hoạt QTD đã chủ động được phần lớn nguồn vốn huy động tại chổ. Tính đến 31/12/2017 nguồn vốn huy động tại đơn vị đạt 24.341trđ tăng so với năm 2016 9.631 tr đồng, tăng trưởng 65.4% chiếm 75.1% trong tổng nguồn vốn.
QTDND Hải Trạch luôn tuân thủ các quy định về lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước, đặt sự tăng trưởng an toàn, hiệu quả lên trên hết, tận dụng tối đa mọi sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền địa phương, của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Trong năm 2017 hoạt động tín dụng của QTDND Hải Trạch đã bám sát vào phương hướng, nhiệm vụ và phương án hoạt động đã được thông qua Đại hội thường niên 2017. Tăng trưởng tín dụng phải gắn liền với kiểm soát rủi ro để nâng cao chất lượng tín dụng, việc đầu tư nguồn vốn cho vay thành viên sản xuất kinh doanh , mở rộng ngành nghề dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động và cho vay nhiều thành viên mới để thúc đẩy nền kinh tế xã nhà phát triển.
- Tổng doanh số giải ngân năm 2017 đạt 47.384trđ
- Doanh số thu nợ trong năm: 36.397 trđ
- Tổng dư nợ cuối năm 2017 đạt 29.484 trđ.
Trong đó:
          + Cho vay xuất khẩu lao động             : 4.160 trđ
          + Cho vay tiêu dùng                            : 3.944 trđ
          + Cho vay kinh doanh tiểu thương      : 16.398 trđ
          + Cho vay xây dựng nhà ở                  : 4.882 trđ
          + Cho vay chăn nuôi                           : 100trđ
Trong đó:              - Dư nợ tại địa bàn xã Hải Trạch: 24.584trđ
                              - Dư nợ tại địa bàn xã Đức Trạch: 4.900trđ
- Chưa phát sinh các trường hợp nợ xấu trong hoạt động tín dụng.
Trong hoạt động cho vay, QTDND Hải Trạch đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết kịp thời, không gây phiền hà, nhũng nhiễu và tiêu cực cho bà con  trong vay vốn, chấp hành đầy đủ các quy định, quy trình cho vay và quản lý nguồn vốn. Tích cực và có nhiều giải pháp để xữ lý thu hồi nợ, tháo gỡ khó khăn cho thành viên vay vốn. Vì thế chất lượng tín dụng cơ bản hiệu quả.
Ngoài nguồn vốn huy động được sử dụng để cho vay thành viên, QTDND Hải Trạch còn nhận được sự hỗ trợ nguồn vốn từ Ngân hàng Hợp tác để mở rộng, phát triển tín dụng 6 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong những năm qua thì hoạt động của QTDND Hải Trạch vẫn còn gặp một số khó khăn, thách thức như
 Hoạt động cho vay của QTDND tập trung trong địa bàn xã Hải Trạch, Đức Trạch và chủ yếu là thành viên, hộ gia đình, mức cho vay chủ yếu đáp ứng các nhu cầu nhỏ lẽ của người dân, chịu sự cạnh tranh với nhiều Tổ chức tín dụng khác trên địa bàn
Tài sản thế chấp của thành viên chưa được hoàn thiện như thiếu quyền sở hữu nhà ở, nhiều hộ gia đình chưa chuyển đổi sang sổ hồng, sai lệch thông tin trên Giấy chứng nhận, sử dụng song song cả CMND và thẻ căn cước. Thủ tục chuyển đổi, đính chính thông tin trên sổ hồng còn nhiều bất cập và nhiêu khê gây tốn kém cho bà con, nhân dân, ảnh hưởng đến việc nhận tài sản bảo đảm của QTDND.
Nền kinh tế xã nhà nói chung và kinh tế hộ gia đình trong xã nói riêng chưa thực sự hồi phục sau sự cố môi trường biển. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản sụt giảm nghiêm trọng kéo theo các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phụ trợ như máy móc, ngư lưới cụ, đông lạnh, thu mua vận tải thủy hải sản cũng không phát triển được. Thu nhập của người dân phụ thuộc vào đánh bắt gần bờ nay lại càng khó khăn hơn, ảnh hưởng đến nguồn tiền gửi và nguồn trả nợ vay đối với QTDND.
- QTDND Hải Trạch hiện chưa có trụ sở chính độc lập mà đang phải đi thuê ngoài làm tăng chi phí hoạt động đáng kể.
Với những nỗ lực phấn đấu, trong năm 2017 QTDND Hải Trạch đã từng bước nâng cao năng lực hoạt động dần tiến tới ổn định, đảm bảo hoạt động tương trợ thành viên trên địa bàn có hiệu quả tốt, đảm bảo an toàn trong thanh khoản, chi trả cho thành viên, tăng quy mô hoạt động theo hướng tăng vốn tự có, thu hút thêm thành viên mới trên cơ sở gắn kết giữa công tác huy động nguồn vốn và hỗ trợ cho vay thành viên ổn định kinh doanh và đời sống.
Tình hình tài chính năm 2017.
- Tổng thu nhập: 3.457trđ
- Tổng chi phí: 3.000trđ
- Chênh lệch thu chi: 457trđ
- Lợi nhuận sau thuế 2017 đạt 457trđ
QTDND Hải Trạch đã đóng quỹ bảo toàn hệ thống , phí BH tiền gửi đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của BHTG Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn cho thành viên khi gửi tiền tiết kiệm tại Quỹ. Thực hiện đầy đủ các chế độ Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN cho người lao động và từng bước đảm bảo thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên Quỹ.
Đánh giá tình hình hoạt động năm 2017 so với kế hoạch đã đề ra

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi tồn tại, khó khăn và thách thức đưa hoạt động của QTDND Hải Trạch ngày càng ổn định và phát triển hơn, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Đảng, Chính quyền các cấp, chấp hành tốt các quy định của Pháp luật của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý hoạt động.  Tiếp tục đổi mới công tác quản lý điều hành, chú trọng công tác phát triển thành viên, công tác huy động vốn tại chổ, có chính sách thu hút thành viên linh hoạt, phù hợp. Tận dụng tối đa sự hỗ trợ về nguồn vốn của Ngân hàng Hợp tác Việt Nam đáp ứng nhu cầu cho thành viên vay vốn đầu tư, hạn chế cho vay ngăn ngừa nợ xấu.


Không có nhận xét nào: