DANH SÁCH NGƯỜI KHAI BÁO Y TẾ ĐẾN NGÀY 20.6.2021

Danh sách số người khai báo y tế xã Hải Phú tính từ 30/4/2021 đến 20.06.2021

Để xem đầy đủ danh sách bấm VÀO ĐÂYNo comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.