DANH SÁCH CÔNG DÂN XÃ HẢI PHÚ CÓ QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ

DANH SÁCH CÔNG DÂN XÃ HẢI PHÚ CÓ QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ 

Danh sách đối tượng liên quan đến dịch Covid - 19 có quyết định cách ly tại nhà từ ngày 01/06.2021 đến 15.06.2021

Xem bấm vào đâyNo comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.