DANH SÁCH NGƯỜI KHAI BÁO Y TẾ ĐẾN NGÀY 29.7.2021

   Danh sách số người khai báo y tế xã Hải Phú tính từ 30/4/2021 đến 13h ngày 29/7/2021

Để xem đầy đủ danh sách bấm VÀO ĐÂY

Chú ý:

- Đối tượng  viết chữ màu vàng: Cách ly y tế tập trung
- Đối tượng  viết chữ màu đỏ: Cách ly y tế tại nhà có quyết định của UBND
- Đối tượng  viết chữ màu Xanh:  Cách ly y tế tập trung về đang còn thời gian theo dõi tại nhà
- Đối tượng  viết chữ màu Đen : Tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

- Link cập nhật các ổ dịch: Xem TẠI ĐÂY


Đọc thêm: 


No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.