DANH SÁCH NGƯỜI KHAI BÁO Y TẾ ĐẾN NGÀY 16.8.2021

 Danh sách số người khai báo y tế xã Hải Phú tính từ 30/4/2021 đến 15h ngày 16/8/2021

Để xem đầy đủ danh sách bấm VÀO ĐÂY

Chú ý:

- Đối tượng  viết chữ màu vàng: Cách ly y tế tập trung
- Đối tượng  viết chữ màu đỏ: Cách ly y tế tại nhà có quyết định của UBND
- Đối tượng  viết chữ màu Xanh:  Cách ly y tế tập trung về đang còn thời gian theo dõi tại nhà
- Đối tượng  viết chữ màu Đen : Tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

- Link cập nhật các ổ dịch: Xem TẠI ĐÂY

Đọc thêm: 

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.