DANH SÁCH TIÊM CHỦNG THÁNG 8 NĂM 2021

Dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, huyện Bố Trạch đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 19.CP- TTg, để đảm bảo các trẻ và PNMT được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và thực hiện phòng chống dịch Covid-19 vào ngày 18 và 19/8/2021 Trạm y tế  đã chia lịch, hẹn tiêm và bố trí các vị trí chờ tiêm giãn  tránh tập trung đông đông người, đảm bảo đúng quy định chống dịch Covid-19. Các gia đình đưa trẻ nhỏ đến tiêm theo  giờ  quy định, đeo khẩu trang đúng quy định   phòng chống dịch bệnh.

Những trường hợp đang cách ly tại nhà, có lịch sử đến các điểm có dịch bệnh trong vòng 14 ngày, đang sốt, ho , khó thở…. không được đến điểm tiêm chủng. TYT sẽ cử nhân viên kiểm tra thân nhiệt cho các đối tượng đến điểm tiêm chủng. Từ ngày hôm nay đến ngày tiêm chủng nếu có diễn biến bất thường về dịch Covid - 19 thì TYT sẽ tiếp tục thông báo sau.

1, Vắc xin BCG (Bacille Calmette-Guerin) : Phòng bệnh Lao. 

Thời gian bắt đầu tiêm cho trẻ bắt đầu lúc 7 giờ ngày 19.8.2021

2,Vắc xin DPT ( Diphtheria Pertussis Tetanus )

Thời gian bắt đầu tiêm cho trẻ từ lúc 14 giờ ngày 18 .8.2021

3, Vắc xin IPV Inactivated Polio Vaccine Vắc xin tiêm phòng bệnh Bại Liệt

Thời gian bắt đầu tiêm cho trẻ từ lúc 9 giờ ngày 18.8.2921

4, Vắc xin MF

Thời gian bắt đầu tiêm cho trẻ từ lúc 15 giờ ngày 18.8.2921

5, Vắc xin SII, OPV

5.1, Vắc xin SII (Serum Institute of India
5.2, Vắc xin OPV (Oral Polio Vaccine
Thời gian bắt đầu tiêm cho trẻ từ lúc 7 giờ 15 phút ngày 18.8.2021
Được chia ra 3 khung giờ đính kèm theo hình :
-  Từ số 01 đến số 15 đến  điểm tiêm khung giờ bắt đầu từ 7 giờ 15  phút  ngày 18.8.2921
- Từ số 16 đến số 32 đến điểm tiêm  khung giờ bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 18.8.2921
- Từ số 33  đến số 52  đến điểm tiêm khung giờ bắt đầu từ 8 giờ 30 phút  ngày 18.8.29216, Vắc xin Sởi 

Thời gian bắt đầu tiêm cho trẻ từ lúc 9 giờ  30 phút ngày 18.8.2921

7, Vắc xin Viêm não Nhật Bản

Thời gian bắt đầu tiêm cho trẻ từ lúc 14 giờ ngày 19.8.2921
Được chia ra 3 khung giờ đính kèm theo hình :
-  Từ số 1 đến số 24 đến  điểm tiêm khung giờ bắt đầu từ 14 giờ ngày 19.8.2921
- Từ số 25 đến số 51 đến điểm tiêm  khung giờ bắt đầu từ 14 giờ  20 phút ngày 19.8.2921
- Từ số 52  đến số 76  đến điểm tiêm khung giờ bắt đầu từ 14 giờ 40 phút  ngày 19.8.2921


No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.