LÝ HÒA ƠI

Làng tôi bên dòng sông nhỏ

Như vầng trăng trời bỏ quên ở đó

Làng tôi quanh năm đầy gió

Biển ngàn đời sóng vỗ, làng tôi

​Cập nhật Hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã liên tục cập nhật và ban hành các văn bản hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng trên cơ sở hướng dẫn của nhà sản xuất, khuyến cáo của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế, khuyến cáo của các tổ chức quốc tế.

NƠI TÔI CÓ

Nơi tôi có tuổi thơ trọn vẹn

Một chiếc cầu ngắn mấy sải tay

Với dòng sông mặn như pha muối

Có con đường đầy tiếng trẻ con chơi

***

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH COVID-19

👉 Loại vắc xin Pfizer ( Mỹ).

I, ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI:

👉 Tiêm mũi 1 cho những người chưa tiêm.

👉 Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ trên 28 ngày