Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2014

Cách vào Facebook mới nhất tháng 10/2014 cho máy tính, Android, iOs, Windows Phone

lyhoa
Cách vào facebook tháng 10/2014: Nhà mạng rất tắc bụp, lúc mở lúc chặn, Mấy ngày nay lại có hiện tượng chặn facebook vì vậy mình hướng dẫn các bạn Cách vào facebook mới nhất đặc biệt mạng vnpt, viettel.

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2014

SÔNG GIANH

SÔNG Gianh còn gọi là Linh Giang, con sông lớn nhất của tỉnh Quảng Bình, chảy qua địa phận hai huyện Quảng Trạch và Bố Trạch. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí, phần Quảng Bình, trang 127 có ghi:

Thứ Năm, ngày 20 tháng 11 năm 2014

PHONG NHA – KẺ BÀNG “BẢO TÀNG” THIÊN NHIÊN


VƯỜN Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng “Di sản Thiên nhiên Thế giới” đã lập hồ sơ 2 lần với tiêu chí X, tiêu chí về đa dạng sinh học: “Có giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học trong đó có các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu khoa học và bảo tồn”, trình Chính phủ Việt Nam và đã được gửi hồ sơ đề nghị Tổ chức Văn hóa - Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận.

Thứ Hai, ngày 17 tháng 11 năm 2014

BỐ TRẠCH

http://www.lyhoa.vn
BỐ TRẠCH
“Chợ Bố Trạch sắn nhiều gạo ít
Nâu Ba Rền củ tốt hơn khoai
Thơ xưa gợi nhớ một thời
Về một miền quê nghèo khó

Chủ Nhật, ngày 16 tháng 11 năm 2014

LOẠI HÌNH VĂN HÓA TUỒNG BỘI Ở HUYỆN BỐ TRẠCH

hai trach
ly hoa
         "Hát bội làm tội người ta..."
            Sinh hoạt văn hóa tuồng bội ở huyện Bố Trạch đã có từ rất sớm. Hát bội (Còn gọi là hát bộ) bắt nguồn từ tuồng Bắc. Hát bội được Đào Duy Từ mang từ ngoài Bắc vào. Thầy Đào Duy Từ đã phát triển tuồng bội ở Đàng Trong trong thời kì ông vào làm quan cho chúa Nguyễn.

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2014

QUA LÝ HÒA

QUA LÝ HÒA
Ngắm nhìn núi chăm hồ ao
Bức thành mặt biển một màu xanh trong
Ngày đêm sóng vỗ, dội dòng sông xa
Tàu thuyền như lá lại qua…

MÚA BÔNG Ở CÁC LÀNG BIỂN BỐ TRẠCH

Dinh Ly Hoa

Múa Bông là điệu dân vũ phổ biến ở các làng biển Thanh Hà, Lý Hòa, Quy Đức, Nhân Trạch huyện Bố Trạch. Múa Bông thực ra là điệu Múa Đèn hoặc cũng có nơi gọi theo Hán tự là múa Bài Đăng. Múa Bông ở các làng biển Bố Trạch có tự rất lâu đời.