Điều tra côn trùng truyền bệnh Sốt Xuất Huyết

Ngày 19 tháng 5 năm 2011. Cán Bộ TTYTDP Tỉnh Quảng Bình và Huyện Bố Trạch cùng Cán bộ TYT Hải Trạch tiến hành điều tra côn trùng truyền bệnh Sốt Xuất Huyết tại xã Hải Trạch. Qua khảo sát thực tế 30 nhà ngẫu nhiên, kết quả các chỉ số đáng báo động:
- Chỉ số MĐM Aeds.aegypti (DI) : 0,4
- Chỉ số NCM Aeds.aegypti (HI)% : 28
- Chỉ số NCBG Aeds.aegypti (HIL)% : 30
- Chỉ số DCCNCBG Aeds.aegypti (CI)% : 10,6
- Chỉ số BI : 40
- Đề nghị nhân dân chủ động thau vét dụng cụ chứa nước, phát quang bụi dậm diệt muỗi ,bọ gậy bằng các biện pháp sẵn có và phòng chống muỗi đốt.

Tăng cường diệt muỗi và bọ gậy để phòng chống dịch SXH (Hình internet)

Không có nhận xét nào: