Khai mạc khóa Huấn luyện Dân quân Tự vệ năm 2011


Sáng nay 27 tháng 11 năm 2011. Tại hội trường UBND xã tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2011. Tại buổi khai mạc lớp  tập huấn có các đ/c thay mặt BCH quân sự huyện Bố Trạch, thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hải Trạch, các đ/c đại diện cho các ban ngành xã và gần 100 dân quân tự vệ xã cũng có mặt. 
Với tinh thần đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống… trong thời gian gần 12 ngày, lực lượng DQTV sẽ được huấn luyện các nội dung: học tập chính trị quân sự - quốc phòng năm 2011, phòng chống âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch,  về chiến tranh nhân dân, Một số vấn đề về tôn giáo – dân tộc, công tác chống địch lợi dụng vấn đề tôn giáo – dân tộc; Về quân sự: huấn luyện điều lệnh đội ngũ...
Sau đây một số hình ảnh Khai mạc khóa Huấn luyện Dân quân Tự vệ năm 2011Ban chỉ huy quân sự xã 
CT. UBND  Hồ Thăng Long, phát biểu khai mạc lớp tập huấn
T/M BCHQS Huyện phát biểu

Lực lượng học viên tham dự

Không có nhận xét nào: