Gặp lại

 ( Tặng các bạn cùng khóa 67-70
                                           C/3 Bố trạch)

Bao nhiêu năm mỗi đứa mỗi phương trời
Nay gặp lại bao bồi hồi xúc động
Vẫn thấy đâu đây,tiếng trống trường vang vọng
Thấp thoáng nụ cười ,những gương mặt thân quen
Nhớ buổi học dưới hầm trong tiếng nổ đạn bom
Không xóa nổi những tiếng cười ta vui đùa
                                                        dọc đường Ba trại
Ôi! Có phải bởi đạn bom và gian nan cho ta lớn khôn 
                                                                   từ đấy
Và nhắc ta, làm sao quên được bạn bè ơi!
Dẫu có xa nhau mỗi đứa mỗi nơi
Dẫu tháng năm thăng trầm ,đưa ta lại gặp nhau,tóc
                                                     điểm nhiều sợi bạc
Dẫu cuộc đời, như con tàu trăm năm chỉ trong khoẳn khắc                                    
Thì ai ơi! đừng quên đi cái buổi đầu khóa sáu bảy
                                                                  thân thương
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                   Hồ Khắc Hiền  

  

In ra