Nhớ biển


Chiều nay tắm biển Nha trang

Lòng nao nao nhớ biển làng quê ta

Cũng non cũng nước bờ xa


Mà sao không thỏa bằng bờ biển quê


Phải chăng lạ nước lạ nhà ?

Không đâu vì biển quê nhà đẹp hơn


                                                     Cẩn Ly


In ra


BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.