Chúc thọ thầy cô

Xuân này thầy cô tuổi bảy mươi
Ung dung đón nhận tuổi trời ban cho
        Mấy mươi năm một con đò
Dòng sông trí tuệ đưa trò sang ngang
        Cuộc đời dày mấy trăm trang
Mỏng dày dần tựa vầng trăng hạ huyền
        Mái đầu sương phấn còn nguyên
Niềm vui còn động phỉ nguyền công lao
        Xuân này nhớ lại xuân nao
Nhớ con đò cũ ngày nào đón đưa
        Gác chèo lên bến thẩn thơ
                            
                             Tháng 1-Tân Mão
                                      Cẩn Ly

Không có nhận xét nào: