Họp HĐND xã Hải Trạch

Hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2011. Hội Đồng Nhân Dân xã Hải Trạch tiến hành tổ chức họp kỳ thứ IV.
Tham dự với buổi lễ có các đ/c thay mặt HĐND Huyện, Đảng ủy, UBND, UBMT, các đ/c Trưởng ban ngành, Bí thư, Trưởng thôn và 26 vị HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 cũng có mặt

 Đ/c Nguyễn Duy Hùng . Bí thư Đảng Bộ, CT HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp


Trong kỳ họp HĐND các đại biểu và các vị HĐND nghe 3 báo cáo quan trọng đó là :
- Báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2011 và chương trình hoạt động năm 2012
- Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN năm 2011 và phương hướng mục tiêu KT-XH, QP-AN năm 2012
- Báo cáo công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQVN xã năm 2012
Qua nhiều ý kiến của đại biểu và các vị HĐND xoay quanh vấn đề Vệ sinh môi trường, các khoản đóng góp của dân, nước sạch, giao thông nông thôn và các vấn đề tồn động cần giải quyết dứt điểm.

Cùng tham dự với kỳ họp HĐND xã đ/c Phan Văn Mạc đại diện cho tổ HĐND Huyện phát biểu ý kiến

Buổi chiều kỳ họp tiếp tục nghe chất vấn và trả lời chất vấn của các cơ quan ban ngành liên quan
Kết thúc phiên họp HĐND xã đi đến biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp
- Nghị quyết về hoạt động của HĐND xã năm 2012
- Nghị quyết về thực hiện mục tiêu KT-XH, QP-AN năm 2012
- Nghị quyết về dự toán phân bổ thu, chi ngân sác năm 2012
- Nghị quyết về quy chế hoạt động HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Sau đây một số hình ảnh tại kỳ họp HĐND xã


lyhoa.vn

Không có nhận xét nào: