Lịch công tác tuần 49

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 49  THÁNG11 NĂM 2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2   5.12.11    
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phong

Trang, Phượng

Phương
3       6.12.11
Phong
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Phong
Thuân
Phương (Bù T7 )

4       7.12.11
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phương Phượng 
Phong


5         8.12.11
Phương
Phong
Thuân
Thuân
Trang
Phong  Phương
Phượng

6         9.12.11
Trang
Phượng
Thuân
Phượng*
Phượng*
Phượng Phong
Phương
Thuân ( Bù T7 )

7        10.12.11
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Trang,Phượng
Phong,Hoa
CN      11.12.11
Phong
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phong
Thuân,Phương
Phượng,Hoa


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
Nội dung
       Ghi chú
2
Bs Thuân  khám CSSKSS theo đề án DS Biển đảo
ngày 7/12
Lựu nghỉ phép
3
4
Chuẩn bị cho khám KHHGĐ miễn phí  ( Phương, Phong)7/12

9/12 Trang Tổng kết TT tại Đ.Hới. Phượng trực trưa
5
6
Lên kế hoạch năm 2012 ( Toàn trạm)

7
Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                          NGƯỜI LÊN LỊCH

* Xử trí cấp cứu khi bộ phận khám bệnh vắng, khi cần điện báo Trưởng trạmBBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.