Tết và Thơ

Say xưa với tết quên quấy thơ
Lạc vào niềm yêu chẵng bến bờ
“ Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ”
Đó là xuân vị ấy là thơ

                      (nhân ngày “ thơ Việt nam ”)
                                               2010
                                       Ngô Văn Thỉ

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.