Tết và Thơ

Say xưa với tết quên quấy thơ
Lạc vào niềm yêu chẵng bến bờ
“ Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ”
Đó là xuân vị ấy là thơ

                      (nhân ngày “ thơ Việt nam ”)
                                               2010
                                       Ngô Văn Thỉ

Không có nhận xét nào: