Thông tin về 10 người Lý Hòa bị bắt tạm giam tại TQ

Theo đơn trình báo của 10 hộ gia đình viết ngày 9 tháng 11 năm 2011, có 10 người đi làm ăn ở nước ngoài (TQ) bị bắt  bao gồm:
1, Phạm Văn Long. Sinh năm 1972
2, Tịnh Văn Hiếu . Sinh năm 1978
3, Nguyễn Văn Thi. Sinh năm 1970
4, Nguyễn Văn Hà. Sinh năm 1972
5, Phan Toàn .  Sinh năm 1976
6, Đặng Quốc Khánh . Sinh năm 1959
7, Phan Định.   Sinh năm 1983
8, Phan An.    Sinh năm 1967
9, Nguyễn Văn Long. Sinh năm 1982
10, Nguyễn Văn Công. Sinh năm 1984

Cả 10 người trên đều thường trú tại Lý Hòa được N.D.H dẫn đi và tất cả 10 người đều không có hộ chiếu, số tiền mỗi người đóng  3 triệu đồng , nếu qua đến TQ làm việc  tiền lương khoảng 7 triệu đồng/1 tháng, làm khoảng 2 tháng thì về quê ăn tết. Theo nguồn tin cho biết N.D.H dẫn 10 người đến cửa khẩu giao lại cho 1 người Phụ nữ VN lấy chồng TQ dẫn đi, khi đến bến xe thì bị bắt và bị tạm giam gần 2 tháng nay.
(Nếu có điều kiện chúng tôi sẽ thông tin tiếp trên lyhoa.vn)

Không có nhận xét nào: