Giọng thơ Lý Hòa (Demo)

Mời bạn đọc góp ý để xây dựng giọng thơ Lý Hòa hoàn thiện

4 comments:

Unknown said...

Vụ này nghe mới đây. Hay, Nhưng có lẽ nếu đọc bài ni thì phải chỉnh chu bài viết lại một chút nữa . Giọng đọc cứ đều đều không có nhấn và vài chỗ ngắt không được chuẩn.

https://www.lyhoa.vn/ said...

Cảm ơn anh, kiểu ni chú phải chuẩn bị thêm một bộ đàn, sáo...

Hồ Nôốc said...

nghệ sĩ nào mà nỗi bật thế

https://www.lyhoa.vn/ said...

Cô Liên, giáo viên Mẫu giáoBBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.