THÔNG BÁO NHẬN TIỀN HỖ TRỢ HỒI HƯƠNG

Hội con em Lý Hòa tại Hàn Quốc 
THÔNG BÁO NHẬN TIỀN HỖ TRỢ HỒI HƯƠNG

A- Những hội viên có tên sau đây ( bị bắt về nước năm 2011) đến gặp bà Lỏn ông Chương ở thôn Trung Hòa để nhận tiền hỗ trợ hồi hương :
  1-  Phan thị Hồng          -    Ngoại hòa   :  300 $
  2- Phạm hữu Sinh          -   QL1A         :   250 $
  3-  Hồ minh Tứ              -    050            :   300 $
  4 - Nguyễn thị Hà           -   Ngoại hòa   :   250 $
  5 - Ng.văn Bảy - Thủy    -   Nôi hải        :  350  $
B- Hồ ngọc Dũng  -  Nội hải  -  nhận tiền quyên góp hảo tâm :  500 $
   Ghi chú :  sau 15 ngay  kể từ ngày thông báo mà không đến nhận thì số tiền hỗ trợ này sẽ nhập ngươc trở lại quỹ hội !
                                                                            Hàn quốc ngày 7 tháng 2 năm 2012
                                                                                               Hội trưởng  
                                                                                        Phạm Đức Hoan 
                                                                                 ( tel :  ,,, 82 10 8692 0207 )
Liên hệ với Admin 

Không có nhận xét nào: