BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Tuesday, February 7, 2012

THÔNG BÁO NHẬN TIỀN HỖ TRỢ HỒI HƯƠNG

Hội con em Lý Hòa tại Hàn Quốc 
THÔNG BÁO NHẬN TIỀN HỖ TRỢ HỒI HƯƠNG

A- Những hội viên có tên sau đây ( bị bắt về nước năm 2011) đến gặp bà Lỏn ông Chương ở thôn Trung Hòa để nhận tiền hỗ trợ hồi hương :
  1-  Phan thị Hồng          -    Ngoại hòa   :  300 $
  2- Phạm hữu Sinh          -   QL1A         :   250 $
  3-  Hồ minh Tứ              -    050            :   300 $
  4 - Nguyễn thị Hà           -   Ngoại hòa   :   250 $
  5 - Ng.văn Bảy - Thủy    -   Nôi hải        :  350  $
B- Hồ ngọc Dũng  -  Nội hải  -  nhận tiền quyên góp hảo tâm :  500 $
   Ghi chú :  sau 15 ngay  kể từ ngày thông báo mà không đến nhận thì số tiền hỗ trợ này sẽ nhập ngươc trở lại quỹ hội !
                                                                            Hàn quốc ngày 7 tháng 2 năm 2012
                                                                                               Hội trưởng  
                                                                                        Phạm Đức Hoan 
                                                                                 ( tel :  ,,, 82 10 8692 0207 )
Liên hệ với Admin 

No comments:

Post a Comment