Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Bình


Chiều ngày 01/02/2012 các VĐV thi đấu các môn Đá cầu, Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá sẽ khám sức khoẻ  tại khoa khám bệnh BVĐK huyện Bố Trạch .
Ngày 02/02/2012 có mặt tại Phòng GD-ĐT để tập huấn.
- Thời gian thi đấu:
+ ngày 03, 04/02/2012 ( khai mạc lúc 7h30 ngày 03/02/2012 tại Quảng Trạch) Gồm 4 môn: Đá cầu, Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá.
+ ngày 22-24/02/2012  môn còn lại: Điền kinh, Bơi lội, Cờ vua, Bóng bàn tham gia thi đấu chung kết  tại thành phố Đồng Hới
+ chung kết tại Đồng Hới các nội dung: chạy, ném bóng, nhảy cao, nhảy xa, bật xa, bơi lội, bóng
Danh sách VĐV Huyện Bố Trạch tham gia HKPĐ tỉnh Quảng Bình lần thứ XII-2012.
TT
Họ và tên
Trường
Dự thi nội dung
1
Hoàng Văn Huy
TH Hoàn Trạch
Chạy 60m nam
2
Phan Thị Tố Uyên
TH Bắc Dinh
Chạy 60m n
3
Lê Quyền Linh
THCS Quách Xuân Kỳ
Chạy 100m nam
4
Phan Mỹ Linh
THCS Quách Xuân Kỳ
Chạy 100m nữ
5
Đinh Hùng Thành
THCS Cự Nẫm
Chạy 200m nam
6
Nguyễn Thị Như Phương
THCS Sơn Trạch
Chạy 200m nữ
7
Phạm Hoàng Trung
THCS Quách Xuân Kỳ
Chạy 400m nam
8
Lê Thị Ngọc Huyền
TH&THCS Nhân Trạch
Chạy 400m nữ
9
Nguyễn Thị Thuỷ
THCS Hoàn Trạch
Chạy 800m nữ
10
Phan Quang Hợp
THCS Hải Trạch
Chạy 1500m nam
11
Lê Quyền Linh
THCS Quách Xuân Kỳ
Chạy TS 4x100 nam
12
Đỗ Phước Bảo
THCS Quách Xuân Kỳ
13
Đinh Hùng Thành
THCS Cự Nẫm
14
Phạm Hoàng Trung
THCS Quách Xuân Kỳ
15
Phan Mỹ Linh
THCS Quách Xuân Kỳ
Chạy TS 4x100 nữ
16
Nguyễn Thị Như Phương
THCS Sơn Trạch
17
Nguyễn Thị Mỹ Linh
THCS Sơn Trạch
18
Trần Thị Bé
THCS Hoàn Trạch
19
Nguyễn Văn Bình
TH Nam Dinh
Ném bóng nam TH
20
Nguyễn Thị Chuyên
TH -THCS Hưng
Ném bóng nữ TH
21
Đỗ Văn Toàn
THCS Phú Trạch
Ném bóng nam THCS
22
Lưu Thị Hồng
THCS Lưu Trọng Lư
Ném bóng nữ THCS
23
Đoàn Văn Khẩn
Tiểu học Nam Dinh
Bật xa nam TH
24
Dương Thị Tuyết Mơ
Tiểu học Nam Dinh
bật xa nử  TH
25
Phạm Thanh Quý
THCS Thanh Trạch
Nhảy xa nam THCS
26
Trần Thị Bé
THCS Hoàn Trạch
Nhảy xa nữ THCS
27
Phạm Thanh Quý
THCS Thanh Trạch
Nhảy cao nam THCS
28
Đỗ Thị Loan
THCS Hải Trạch
Nhảy cao nữ THCS
29
Lê Văn Quân
Tiểu học Lý Trạch
Đá cầu Đơn nam TH
30
Lê Văn Quân
Tiểu học Lý Trạch
Đá cầu Đôi  nam TH
31
Phan Văn Long Vũ
Tiểu học Lý Trạch
32
Nguyễn Thị Yến
TH Tây Trạch
Đá cầu -Đơn nữ TH
33
Nguyễn Thị Yến
TH Tây Trạch
Đá cầu Đôi nữ TH
34
Phan Hải Châu
Tiểu học Trung Trạch
35
Lê Văn Quân
Tiểu học Lý Trạch
Đá cầu Đôi nam-nữ TH
36
Nguyễn Thị Yến
TH Tây Trạch
37
Phạm Kim Tỏa
THCS Số 1 Hưng Trạch
Đá cầu đơn nam THCS
38
Phạm Kim Tỏa
THCS Số 1 Hưng Trạch
Đá cầu đôi nam THCS
39
Phạm Thành Đạt
THCS Cự Nẫm
40
Hoàng Thị Thơm
THCS Hoàn Trạch
Đá cầu đơn nữ THCS
41
Hoàng Thị Thơm
THCS Hoàn Trạch
Đá cầu đôi nam-nữ THCS
42
Ngô Thị Phượng
THCS Số 1 Hưng Trạch
43
Phạm Kim Tỏa
THCS Số 1 Hưng Trạch
Đá cầu đôi nam-nữ
44
Hoàng Thị Thơm
THCS Hoàn Trạch
45
Trần Thanh Trung
THCS Quách Xuân Kỳ
CL-Đôi  Nam 12-13
46
Trần Thanh Trung
THCS Quách Xuân Kỳ
CL-Đôi  Nam 12-13
47
Phan Ngọc Lâm
THCS Bắc Trạch
48
Lê Hồng Gấm
THCS Tây Trạch
CL Đơn nữ (12-13)
49
Lê Hồng Gấm
THCS Tây Trạch
CL Đôi nữ (12-13)
50
Trần Thị Quỳnh Trang
THCS Quách Xuân Kỳ
51
Trần Thanh Trung
THCS Quách Xuân Kỳ
CL-đôi nam nữ (12-13)
52
Lê Hồng Gấm
THCS Tây Trạch
53
Lê Đức Anh Dũng
THCS Quách Xuân Kỳ
CL-Đơn nam (14-15)
54
Lê Đức Anh Dũng
THCS Quách Xuân Kỳ
CL-Đôi nam (14-15)
55
Phan Việt Hoàng
THCS Bắc Trạch
56
Nguyễn Thị Hiếu
THCS Quách Xuân Kỳ
CL-đơn nữ (14-15)
57
Nguyễn Thị Hiếu
THCS Quách Xuân Kỳ
CL-Đôi nữ (14-15)
58
Trần Thị Thanh Thuỷ
THCS Bắc Trạch
59
Lê Đức Anh Dũng
THCS Quách Xuân Kỳ
CL-Đôi nam nữ (14-15)
60
Nguyễn Thị Hiếu
THCS Quách Xuân Kỳ
61
Dương Đình Tuấn
Tiểu học số 2 Hoàn Lão
Bóng bàn đơn nam TH
62
Dương Đình Tuấn
Tiểu học số 2 Hoàn Lão
Bóng bàn đôi nam TH
63
Hoàng Trung Kiên
Tiểu học số 1 Hoàn Lão
64
Phan Hải Châu
Tiểu học Trung Trạch
Bóng bàn đơn nữ TH
65
Phan Hải Châu
Tiểu học Trung Trạch
Bóng bàn đôi nữ TH
66
Bùi Thảo Ngọc
Tiểu học số 2 Hoàn Lão
67
Dương Đình Tuấn
Tiểu học số 2 Hoàn Lão
Bóng bàn đôi  Nam - Nữ TH
68
Phan Hải Châu
Tiểu học Trung Trạch
69
Phan Duy Hòa
THCS Quách Xuân Kỳ
Bãng bµn-Ьn nam
70
Trần Thị Quỳnh Trang
THCS Qu¸ch Xu©n Kú
bóng bàn
71
Phan Duy Hòa
THCS Qu¸ch Xu©n Kú
Bóng bàn đôi nam nữ
72
Trần Thị Quỳnh Trang
THCS Qu¸ch Xu©n Kú
73
Dương Ngọc Tùng
THCS Qu¸ch Xu©n Kú
bóng bàn
74
Dương Ngọc Tùng
THCS Qu¸ch Xu©n Kú
Bóng bàn đôi nam
75
Nguyễn Xuân Hùng
THCS Nam Trạch
76
Phan Thị Thúy Hằng
THCS Qu¸ch Xu©n Kú
bóng bàn
77
Dương Ngọc Tùng
THCS Qu¸ch Xu©n Kú
Bóng bàn đôi nam nữ
78
Phan Thị Thúy Hằng
THCS Quách Xuân Kỳ
79
Võ Tỉnh
Tiểu học Nam Trạch
Cờ vua (6-9 tuổi)
80
Đặng Thành Đạt
Tiểu học Nam Dinh
Cờ vua (6-9 tuổi)
81
Phan Thị Thanh Huyền
TH Tây Trạch
Cờ vua 6-9 tuổi
82
Phan Thị Hồng Nhung
TH số 1 Đại Trạch
Cờ vua 6-9 tuổi
83
Trương Hoàng Long
Tiểu học Hạ Trạch
Cờ vua 10-11 tuổi
84
Phan Minh Triết
Tiểu học Bắc Trạch
Cờ vua 10-11 tuổi
85
Phan Thị Phương Chi
TH Đức Trạch
Cờ vua 10-11 tuổi
86
Đoàn Thị Kiều Oanh
TH số 1 Sơn Trạch
Cờ vua 10-11 tuổi
87
Lê Trung Dũng
THCS Quách Xuân Kỳ
CV 12-13 Tuổi
88
Dương Quốc Khánh
THCS Quách Xuân Kỳ
CV 12-13 Tuổi
89
Nguyễn Thị Minh Thư
THCS Tây Trạch
CV 12-13 Tuổi
90
Nguyễn Thùy Dương
THCS Quách Xuân Kỳ
CV 12-13 Tuổi
91
Phan ViÖt Long
THCS Đại Trạch
CV 14-15 Tuổi
92
Hoàng Nguyên Phương
THCS Quách Xuân Kỳ
CV 14-15 Tuổi
93
Lưu Thị Mỹ Linh
THCS Lưu Trọng Lư
CV 14-15 Tuổi
94
Nguyễn Thị Ly Huyền
THCS Quách Xuân Kỳ
CV 14-15 Tuổi
95
Bùi Quang Cường
THCS Nam Trạch
Bóng chuyền nam
96
Nguyễn Xuân Hùng
THCS Nam Trạch
97
Nguyễn Hữu Cảnh
THCS Nam Trạch
98
Võ Xuân Vũ
THCS Nam Trạch
99
Lê Quyền Linh
THCS Quách Xuân Kỳ
100
Phan Nguyễn Hòa
THCS Quách Xuân Kỳ
101
Trần Bá Tuấn Anh
THCS Quách Xuân Kỳ
102
Dương Trung Hiếu
THCS Quách Xuân Kỳ
103
Phan Văn Sơn
THCS Quách Xuân Kỳ
104
Trần Thái Sang
THCS Quách Xuân Kỳ
105
Dương Thị Huế
THCS Tây Trạch
Bóng chuyền nữ
106
Dương Thị Lệ Thuỷ
THCS Tây Trạch
107
Dương Thị Mây
THCS Tây Trạch
108
Nguyễn Thị Thu Phương
THCS Tây Trạch
109
Hoàng Thị Hải Như
THCS Tây Trạch
110
Hoàng Thị Hiền
THCS Tây Trạch
111
Dương Thị Vân Anh
THCS Tây Trạch
112
Phan Thị Mỹ Linh
THCS Quách Xuân Kỳ
113
Trần Thị Thùy Linh A
THCS Quách Xuân Kỳ
114
Lê Thị Hoài Lương
THCS Quách Xuân Kỳ
115
Phan Nguyễn Hòa
THCS Quách Xuân Kỳ
Bóng đá nam THCS
116
Phan Văn Sơn
THCS Quách Xuân Kỳ
117
Nguyễn Hồng Sơn
THCS Quách Xuân Kỳ
118
Nguyễn Văn Lợi
THCS Lâm Trạch
119
Lê Đại Sang
THCS Xuân Trạch
120
Nguyễn Văn Phương
THCS Vạn Trạch
121
Nguyễn Huỳnh Tam Lang
THCS Thanh Trạch
122
Trần Hoàng Phúc
THCS Thanh Trạch
123
Lê Văn Quốc
THCS Thanh Trạch
124
Ph¹m Thanh Quý
THCS Thanh Trạch
125
NguyÔn Quang Linh
THCS Thanh Trạch
126
Trần Ngọc Hoài
THCS Thanh Trạch
127
Trần Anh Tuấn
TH số 4 Sơn Trạch
Bóng đá nam TH
128
Nguyễn Văn Sĩ
TH  Lâm Trạch
129
Nguyễn Quang Linh
TH  Lâm Trạch
130
Lê Chí Trung
TH số1 Hoàn Lão
131
Đặng Phan Minh Phước
TH số 2 Hoàn Lão
132
Dương Quang Linh
TH Tây Trạch
133
Nguyễn Đức Tài
TH Hải Trạch
134
Hoàng Tiến Long
TH Hải Trạch
135
Dương Thái Hoàn
TH Đồng Trạch
136
Phạm Văn Huy
TH số 2 Sơn Trạch

Không có nhận xét nào: