Lịch công tác tuần 13/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                   ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 13 THÁNG 3 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2   
 26.3.12

Trang
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng

Phương
Trang

3     
   27.3.12
Thuân
Phương
Thuân
Lựu
Thuân
Phương

Trang
Phượng
(Bù T7)
4     
  28.3.12
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Trang
Phượng
Thuân 
Phương
(B16.3)
5   
     29.3.12
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Thuân
Phượng Phương
Lựu

6  
      30.3.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Thuân
Phương Trang
Phượng        31.3.12
Trang
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Phương, Hoa
 Thuân, Lựu
CN
        1.4.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Trang,Hoa
Lựu, Phượng


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
Nội dung
Ghi chú
2
26.3.12 Phương trực báo HS
Bs thuân hoàn thiện K.H  năm 2012
3
8h 27.3.12 Họp YTTB

4
Làm việc bình thường

5
Làm việc bình thường

6
Làm việc bình thường

7


Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                               NGƯỜI LÊN LỊCH  

Không có nhận xét nào: