Tuổi thơ Lý Hòa thương

     Lớn lên nợ mãi lời ru
Lớn lên sông biển đền bù tuổi thơ
   Lớn lên đá nhảy nằm chờ
Bãi sép gợn sóng vổ về tuổi thơ


     Lớn lên thừa cá mực ăn
Lớn lên có cả trăng rằm đùa vui
    Lớn lên có cát để chơi
Có mận đỏ chín ở lòi nghĩa trang


   Lớn lên đã có đá Bụt , chùa Hang
Thấy hòn ông Tượng, mụ Bà , khe Sâu
   Lớn lên đã thấy cái cầu
Cái " cồn " giàu có nuôi cua , ốc , hàu

    Sông quê xanh ngắt một màu
Cõng ghe năm tháng làm giàu cho Quê
    Lớn lên sung sướng mọi bề
Mai này khôn lớn trả về gì đây?

   Quê ơi nợ mãi tháng ngày
Làm sao trả hết công dày tuổi thơ
   Lớn lên ai chẳng ước mơ
Ôm quê đi mãi bộn bề không nguôi

   Tình quê bạn cũng như tôi
Tuổi thơ ôm ấp là nơi đi về
    Lớn lên công việc bộn bề
Chôn nhau, cắt rốn, thu về là đây.


                   


                                                                                             Phạm Duy Hồng.  
Liên hệ với Admin                                                              

1 nhận xét:

Female teachers nói...

hai kho cuối thật hay và ấn tượng, gợi nhiêu suy ngẫm cho người đọc